Zum Hauptinhalt springen

Polityka prywatności

1. Imię i nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie oraz zakładowego inspektora ds. ochrony danych osobowych

Zakładowy inspektor ds. ochrony danych osobowych firmy Licharz GmbH pan Krombach jest dostępny pod adresem e-mail stefan.klein@licharz.com.

2. Pobieranie i zapisywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel ich użycia

a) Podczas odwiedzin strony internetowej

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej www.licharz.de automatycznie wysyłane są informacje do serwera naszej strony internetowej przez przeglądarkę internetową używaną na Państwa urządzeniu końcowym. Te informacje są tymczasowo zapisywane w tzw. pliku dziennika. Poniższe informacje są gromadzone bez Państwa ingerencji i przechowywane do czasu automatycznego usunięcia:

 • adres IP komputera wysyłającego zapytanie,
 • data i godzina dostępu,
 • nazwa i URL wyświetlonego pliku,
 • strona internetowa, z której następuje dostęp (referrer URL),
 • użyta przeglądarka i ewentualnie system operacyjny komputera, jak również nazwa dostawcy dostępu.

Wymienione dane są wykorzystywane przez nas do następujących celów:

 • zapewnienie płynnego ustanowienia połączenia strony internetowej,
 • zapewnienie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej,
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
 • do innych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na temat Państwa osoby.

Ponadto używamy plików cookie, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Więcej wyjaśnień znajduje się w punkcie 4 niniejszej Polityki prywatności.

b) Przy rejestracji do naszego newslettera

Jeśli zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO jednoznacznie wyrazili Państwo zgodę, użyjemy Państwa adresu e-mail do regularnego przesyłania newslettera. Do odbioru newslettera wystarczające jest podanie jednego adresu e-mail.

Wyrejestrowanie się jest możliwe w każdym czasie, na przykład za pośrednictwem linku na końcu każdego newslettera. Alternatywnie mogą Państwo przesłać życzenie wyrejestrowania się również w każdym czasie na adres e-mail system@licharz.de.

c) Przy skorzystaniu z naszego formularza kontaktowego

W przypadku wszelkiego rodzaju pytań oferujemy Państwu możliwość kontaktu z nami za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej. W tym celu konieczne jest podanie ważnego adresu e-mail oraz wiadomości, abyśmy wiedzieli, od kogo pochodzi zapytanie i mogli na nie odpowiedzieć. Inne dane można podać dobrowolnie.

Przetwarzanie danych w celu kontaktu z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO na podstawie Państwa dobrowolnie wyrażonej zgody.

Dane osobowe zebrane przez nas w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po zakończeniu Państwa zgłoszenia.

3. Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Przekazujemy Państwa dane podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • jeśli zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO wyraźnie wyrazili Państwo na to zgodę,
 • przekazanie danych jest konieczne zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma podstaw, aby przypuszczać, że w nieujawnianiu danych występuje nadrzędny interes zasługujący na ochronę,
 • w przypadku, jeśli dla przekazania danych istnieje obowiązek ustawowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO, oraz
 • jest to dopuszczalne prawnie i zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO wymagane do realizacji warunków umowy z Państwem.

4. Pliki cookies

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie. Są to małe pliki, które przeglądarka tworzy automatycznie i które są przechowywane na urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas odwiedzania naszej strony. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika i nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.

W pliku cookie zapisywane są informacje, które powstają w każdym przypadku w związku z konkretnym wykorzystywanym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy bezpośrednią wiedzę o Państwa tożsamości.

Stosowanie plików cookie służy z jednej strony do uprzyjemnienia Państwu korzystania z naszej oferty. Używamy tzw. plików cookie sesji, aby rozpoznać, że odwiedzili już Państwo poszczególne strony naszej witryny. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.

Ponadto w celu optymalizacji przyjazności dla użytkownika stosujemy również tymczasowe pliki cookie, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez pewien ustalony okres czasu. Jeśli ponownie odwiedzą Państwo naszą stronę, aby skorzystać z naszych usług, automatycznie zostanie rozpoznane, że już Państwo u nas byli i jakich wpisów i ustawień dokonali, aby nie musieli Państwo ich ponownie wprowadzać.

Z drugiej strony używamy plików cookie do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej oraz do jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty dla Państwa. Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, że użytkownik był już u nas, gdy ponownie odwiedza naszą stronę. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie.

Dane przetwarzane przez pliki cookie są niezbędne do wyżej wymienionych celów w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, jak również interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Mogą Państwo zarówno skonfigurować swoją przeglądarkę, jak i zdecydować na naszej stronie, że żadne pliki cookie nie będą przechowywane na Państwa komputerze lub że zawsze pojawi się powiadomienie przed utworzeniem nowego pliku cookie. Całkowita dezaktywacja plików cookie może jednak oznaczać brak możliwości korzystania ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo:

 • zażądać informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas zgodnie z art. 15 RODO. W szczególności mogą Państwo zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, istnieniu prawa do wniesienia skargi, pochodzeniu Państwa danych, jeżeli nie zostały one przez nas zebrane, jak również o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a w stosownych przypadkach znaczących informacji o jego szczegółach;
 • zażądać niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas zgodnie z art. 16 RODO;
 • zgodnie z art. 17 RODO zażądać usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania prawa do wolności słowa i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO, o ile prawidłowość danych jest przez Państwa kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo jego usunięciu i nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;
 • zgodnie z art. 20 RODO, aby zachować Państwa dane osobowe, które nam Państwo przekazali, w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub aby zażądać ich przekazania innemu administratorowi danych;
 • cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Skutkuje to tym, że nie możemy już w przyszłości kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody oraz
 • złożyć skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. Z reguły w tym celu mogą Państwo zwrócić się do organu nadzorczego właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania lub miejsca pracy albo do naszej siedziby głównej.

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, o ile istnieją ku temu podstawy wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw skierowany jest przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku przysługuje Państwu ogólne prawo do sprzeciwu, które jest przez nas realizowane bez określania konkretnej sytuacji.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres system@licharz.de.

7. Bezpieczeństwo danych

W ramach wizyty na stronie internetowej wykorzystujemy rozpowszechnioną procedurę SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę. Z reguły jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, zamiast niego używamy technologii 128-bitowej v3. O tym, czy dana strona naszej witryny jest przekazywana w formie zaszyfrowanej, można rozpoznać po wyświetlanym symbolu klucza lub kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki.

Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

8. Aktualność i zmiana niniejszej Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności jest aktualnie ważna ze stanem na maj 2018 roku.

Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i ofert na niej zawartych lub ze względu na zmienione wymagania prawne lub urzędowe, może okazać się konieczna zmiana niniejszej Polityki prywatności. Aktualną Politykę prywatności można w każdej chwili uzyskać i wydrukować ze strony internetowej pod adresem www.licharz.com/datenschutz.