Zum Hauptinhalt springen
35 A4328
Tworzywa

LiNNOTAM – wszechstronne półfabrykaty z tworzywa sztucznego

LiNNOTAM Tworzywa

PA 6 C
LiNNOTAM

Poliamid produkowany w formach na zasadzie polimeryzacji bezpośredniej o strukturze częściowo krystalicznej. Wysoka zawartość krystalitów prowadzi do doskonałych właściwości mechanicznych, takich jak bardzo wysoka ścieralność i odporność na zużycie, twardość i sztywność.

Dowiedz się więcej

PA 6 C+ olej
LiNNOTAM GLiDE

LiNNOTAM z olejem drobno rozprowadzonym w materiale. LiNNOTAM GLiDE ma właściwości samosmarujące dzięki dodanemu środkowi smarnemu i wykazuje doskonałą odporność na zużycie przy niskim współczynniku tarcia.

Dowiedz się więcej

PA 6 C + smar stały
LiNNOTAM GLiDE Pro T

LiNNOTAM ze stałymi środkami smarnymi, dodatkami i stabilizatorami drobno rozprowadzonymi w materiale. LiNNOTAMGLIDE Pro T dzięki dodanym składnikom ma właściwości samosmarujące i wykazuje doskonałą odporność na zużycie przy bardzo niskim współczynniku tarcia.

Dowiedz się więcej

PA 12 C
LiNNOTAM HiPERFORMANCE 1200

Na podstawie aktywowanej reakcji anionowej, LiNNOTAM HiPERFORMANCE 1200 jest produkowany w bezciśnieniowym procesie odlewania stacjonarnego. W wyniku tego procesu powstaje wysokomolekularny, wysoce krystaliczny i w dużej mierze wolny od naprężeń materiał o bardzo dobrej odporności na ścieranie i nasyceniu wymiarowym.

Dowiedz się więcej

PA 6/12 C
LiNNOTAM HiPERFORMANCE 612

Ten mieszany poliamid kaprolaktamu i laurolaktamu, produkowany w stacjonarnym procesie odlewania, wykazuje wyższą odporność na uderzenia i wstrząsy, a także mniejszą tendencję do wchłaniania wilgoci w porównaniu z czystym LiNNOTAM. Ponadto tworzywo charakteryzuje się lepszym zachowaniem przy pełzaniu i większą elastycznością.

Dowiedz się więcej

PA 6 C + MoS
LiNNOTAM MoS

Zasadniczo właściwości te są porównywalne z właściwościami LiNNOTAM. Dodatek disiarczku molibdenu powoduje większą krystaliczność materiału w porównaniu z czystym odlewanym poliamidem. Poprawia to właściwości materiału w zakresie odporności na ścieranie i absorpcji wilgoci.

Dowiedz się więcej
Teaser kunststoffbibel
Stoerer kunststoffbibel

Die Kunststoffbibel – unsere Produkte im Detail erklärt

Die Kunststoffbibel von Licharz ist als Nachschlagewerk zu unserem Produktportfolio etabliert. Auf 134 Seiten erklären wir alles Wichtige zu unseren LiNNOTAM-Produkten und zu technischen Kunststoffen generell. Dabei geht es zum Beispiel um Themen wie Werkstoffe, Toleranzen, Richtwerte oder um Eigenschaften der Kunststoffe wie Lagerhinweise und Brandverhalten.

Jetzt anfordern
35 A4452

Ekstrudować Tworzywa

POM-C
Poliacetal kopolimer

Poliacetal jest wysoce krystalicznym tworzywem termoplastycznym o dużej wytrzymałości i sztywności, a także dobrych właściwościach ślizgowych i odporności na zużycie przy niskiej absorpcji wilgoci. Dobra stabilność wymiarowa i szczególnie dobra wytrzymałość zmęczeniowa oraz doskonała obrabialność sprawiają, że poliacetal jest uniwersalnym materiałem konstrukcyjnym, także dla skomplikowanych elementów.

Dowiedz się więcej

PA 6 / PA 6 E
Poliamid 6

Poliamid 6 produkowany metodą wytłaczania o dobrej wytrzymałości, udarności i dobrym zachowaniu tłumiącym. Ze względu na proces produkcji PA 6 ma jednak wyższą absorpcję wilgoci. W porównaniu z odlewanym poliamidem, jest jednak mniej stabilny wymiarowo i odporny na zużycie.

Dowiedz się więcej

PA 66
Poliamid 66

Poliamid produkowany metodą wytłaczania o dużej twardości, sztywności i odporności na zużycie, ale niskiej udarności. Właściwości PA 66 są porównywalne z właściwościami PA 6 C. Jednak materiał ten wchłania więcej wilgoci i jest mniej stabilny wymiarowo.

Dowiedz się więcej

PA 6.6+GF
Poliamid 66 + włókno szklane

W porównaniu do niezbrojonego PA 66 włókna szklane zapewniają lepszą wytrzymałość na rozciąganie/ściskanie, sztywność i stabilność wymiarową, jak również mniejszą absorpcję wody. W zastosowaniach ślizgowych należy zwrócić uwagę, że partner ślizgowy może być atakowany przez włókno szklane.

Dowiedz się więcej

PEEK
Polieteroeteroketon

Półkrystaliczne wysokowydajne tworzywo sztuczne o bardzo dobrych właściwościach ślizgowych i bardzo dobrych właściwościach mechanicznych nawet pod obciążeniem termicznym. Ponadto PEEK charakteryzuje się doskonałą odpornością chemiczną.

Dowiedz się więcej

PET
Politereftalan etylenu

Półkrystaliczne tworzywo termoplastyczne o dużej twardości, sztywności i wytrzymałości mechanicznej oraz dobrej odporności na pełzanie. PET ma bardzo dobre właściwości ślizgowe i wykazuje tylko niewielkie zużycie ślizgowe. Ze względu na dobrą stabilność wymiarową dobrze nadaje się również do części o wysokich wymaganiach dotyczących stabilności wymiarowej.

Dowiedz się więcej

PET-GL
Politereftalan etylenu + smar stały

Półkrystaliczne tworzywo termoplastyczne o dużej twardości, sztywności i wytrzymałości mechanicznej oraz dobrej odporności na pełzanie. Dzięki dodatkowi specjalnego, jednorodnie rozmieszczonego stałego środka smarnego, posiada lepsze właściwości ślizgowe i wyższą odporność na ścieranie w porównaniu z czystym PET.

Dowiedz się więcej
35 A5671

Doradztwo w zakresie tworzyw. Formuła sukcesu dla technicznych tworzyw sztucznych.

  • Receptury specyficzne dla danego zastosowania
  • Ogromny asortyment standardowy
  • Duży wybór kolorów i kształtów
  • Indywidualne doradztwo od producenta
Zasięgnij porady teraz